Karadeniz Ansiklopedik Sözlük’de bahsedilen ve Trabzon’da bulunan Ancomah adı ile anılan bölgenin, bu isim ile anılmasının nedenlerini açıklarken, İstanköy ile ilgili de bazı saptamalarda bulunmuştur. İlyas Karagöz, şehrin adıyla Troya’lı kahraman Antimahos[9], Hamilton’un kayıtlarında geçen Ancon (Yeşilırmağın denize kavuştuğu mevkideki liman) ve Yunanistan’da bir mevki adı olarak Antimahia (değirmentaşı anlamına geldiği iddasıyla) kelimeleriyle bağlantı kurmakta ve Ancomah adının Yunanistan’dan taşındığını iddia etmektedir.
İstanköy (Kos) adasında adı Andimakhia, Antimácheia, Andimákhia, Andemaki, Antimakhia, Antimachia formlarında kayıtlı bir köy bulunmaktadır (sahil köyü olmayıp adanın tam ortasındadır).
Platon’un, Atlantis mitini hatırlatan süt akan borular gibi motifler ya da Anadolu’da her tarihi mekana yakıştırılan gizli hazine söylentilerini bir tarafa bırakılıp, Ancomah sadece bir mevki adı olarak ele alınırsa, Ege Denizinde bir adada bulunmasına şaşmamak gerekir. Kolonilerine geldikleri köylerin adlarını takmaları bir Yunan geleneğidir ve Ancomah’da antik bir yerleşim olsun veya olmasın, bu mevkiye bu ismi verenlerin köklerinin, Ege adalarına kadar uzanması muhtemeldir. Bununla birlikte tek benzeri İstanköy adasında bulunan ve olağanüstü özellikler yakıştırılan (yayladan süt getirilen borular gibi) bir şehrin yokoluşu ve halkı tarafından terkedilişinin öyküsü, Ege’den getirilmiştir. Platon’un Critia (s. 108, 113) adlı eserinde adı geçen, kimi yazarların Platon’un devlet tezini güçlendirmek için uydurduğunu ileri sürdüğü, kimilerinin Atlas okyanusunda izini aradıkları kayıp şehir Atlantis’le benzer motifler taşıyan bir mitos’a adını veren Ancomah toponominin sadece adı bile, en eski Yunan geleneklerini yaşatıp, Ortaçağa özgü bir Yunan dialektinin konuşulduğu bölgede varlığı önemli bir bulgudur.
     Atlantis ile İstanköy (Kos) bağlantısı araştırmaya değebilir.
 

Kaynak: Öztürk, Özhan (2005). Karadeniz: Ansiklopedik Sözlük. 2 Cilt. Heyamola Yayıncılık. İstanbul. Ancomah maddesi, s.72-73.

Antik Yunanca kaynaklarda antimahos, anti mahi  “savaşta toplanılacak yer” anlamıyla kayıtlıdır.