Şu anki Germe mevkisinde yerleşimden önce bir ahşap kilise mevcutmuş. Kilisenin çatısı ahşap olduğu için, Rumca “Keramoti” adı ile anılmaktaydı. Şövalyeler döneminde kilise bir yangın sonucu harap olunca, bölge latince “Geramoto” olarak adlandırılmıştır.
Osmanlının ilk dönemlerinde ada sürgün yeri olarak kullanılmaktaydı. Geramoto bölgesine önce Datça’nın Gereme bölgesinden isyan eden köylüler sürülmüştür. Daha sonra Müslüman halka af tanınarak o bölgede arazi ve ev verilmiştir. Yeni gelenler bu mevkiye Gereme isminden de esinlenerek “Germe” demeye başlamışlardır. Yine aynı dönemde, Geramoto bölgesinin Oromedio yamacına, Antalya’nın Asfendos bölgesinde isyan eden Rum köylüleri getirilerek iskân edilmişlerdir. Bu bölgenin ismi zamanla “Asfediu” olarak adlandırılmıştır.
Germe köyüne 16.yy’da Müslüman Çingeneler yerleştirilmiştir. 1918 yıllarına kadar kendilerine ait ayrı camileri ve mezarlıklaır bulunmaktaydı. Zamanla yerli halk ile karışarak asimile olmuşlardır. Günümüzde sadece mezarlık arazisi durmaktadır.
 
 

Kaynak: Mazlum Payzanoğlu.