İtalyan Barış Antlaşması'ndan sonra Oniki Ada'daki İngiliz askerleri yerlerine Yunan askerini bıraktılar. Böylece Oniki Ada'nın yönetimi Yunanistan'ın eline geçti. Antlaşma onaylandıktan sonra Yunanistan Oniki Ada'yı "Oniki Ada" (Dodekanes) adıyla bir yönetim birimi haline getirdi ve topraklarına kattı. Yunan idaresi altında yaşamak istemeyen Türklerin bir kısmı İtalya'ya, bir kısmı da Türkiye'ye göçtü.
İtalyan idaresinin son zamanlarında yalnız Rodos adasında 11’000 olarak tahmin edilen Türk nüfusu, 3’400'e düşmüştür. 1946'da, yani Rum idaresinde geçtikten bir yıl sonra 4’000 olan nüfus bugün 1’437'dir[1].
1995 yılı Mayıs ayı başında Oniki Ada'da oturan Türklerle yapılan görüşmelerde alınan bilgilere göre, buradaki Türk nüfusunun durumu şöyledir[2]; Mevcut durumda İstanköy adasında 900 Türk nüfusu vardır. Bunların tamamı İstanköy'ün Germe köyünde yaşamaktadır. Büyük bir çoğunluğunun geçim kaynağı topraktır. Aralarında az sayıda da olsa turizm alanında çalışanlar vardır. Eskiden daha çok rağbet gören ve gelir getiren marangozluk, demircilik gibi zanaatlarla uğraşanlar çok azalmıştır. Türklerin toplu bulunduğu Germe Türk köyü meydanında 5 Türk kahvesi vardır. 1971'den beri okullarda Türkçe eğitim verilmemektedir. Türkiye'de okuyanlar da tekrar adaya dönmek istememektedirler. Böylece, Türklerin sayısı azalmaktadır.
1971 yılında tüm Türk Okulları kapatılana kadar, İstanköy şehrindeki Azilo İlkokulu ile Germe İlkokulu hizmet vermekteydi. Germe okulu’nda Hasan Hacı Süleyman ve Hative Fehimoğlu öğretmenlik yaparken, Azilo İlkokulu’nda Halit Meisli, Remziye Kunelaki ve Memnune Donlu hizmet vermekteydiler[3].
Adalar, ekonomik bakımdan asırlar boyunca Anadolu'ya bağlı kalmışlardır. Şehirler Anadolu'ya en yakın noktaya, hatta tam karşısına kurulmuştur. Rodos'un şehri Marmaris'in, İstanköy'ün şehri ise Bodrum'un tam karşısına kurulmuştur. Sömbeki adasının şehri de Datça'nın tam karşısındadır. Hatta diğer Sakız ve Midilli adalarında da durum aynıdır. İdari bakımdan Oniki Ada bir vilayettir ve merkezi Rodos'ta bulunan bir Vali tarafından idare edilir. Diğer adalarda ise kaymakamlar bulunur.
Oniki Ada'nın ekonomik durumu halen tamamen turizme bağlıdır. Başta Rodos olmak üzere bütün adalara yüzlerce lüks otel yapılmıştır.
 
 

[1] Çelikkol, Zeki, Rodos'taki Türk Eserleri ve Tarihçe, s. 33-34.
 
[2] Taşkıran, Dr. Cemalettin, Oniki Ada'nın Dünü ve Bugünü, Gnkur. ATASE Yayını, Gnkur. Basımevi, Ankara 1996, s. 106.
 
[3] Bastıyalı, Mehmet; “Rodos ve Onikiadalar Tarihi”, 1999, İzmir.