Salnameler ve Türkçe Transkripsiyonları   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1301   1302   1303   1310   1311   1312   1316   1318   1319   1321  
 

 
 
SALNAME FİHRİSTİ
1982 Yılında Sayın Hasan Duman bey’in hazırlamış olduğu, “İstanbul Kütüphanelerindeki Salnameler” kitabındaki fihristten alınmışdır. Bu salnamelerin Osmanlıca’ları ve Türkçe transkripsyonu ektedir.
Cezair-i Bahr-i Sefid Vilâyeti Salnâmeleri
 
Hicri Senesi
 
Miladi Senesi
 
Matbaası
 
Sayfa adedi
 
Lisanı
 
Def’a
 
Millet Kütüphanesi kayıt numarası
 
Süleymaniye Kütüphanesi CD Numarası
 
İstanköy’e ait sayfalar
 
1287
 
1870
 
Kale-i Sultaniye Vilayet
 
103
 
Osmanlıca
 
1
 
242
 
16191
 
63-65
 
1288
 
1871
 
Kale-i Sultaniye Vilayet
 
101
 
Osmanlıca
 
2
 
243
 
16192
 
70-73
 
1289
 
1872
 
Kale-i Sultaniye Vilayet
 
104
 
Osmanlıca
 
3
 
244
 
16193
 
74-76
 
1290
 
1873
 
Kale-i Sultaniye Vilayet
 
113
 
Osmanlıca
 
4
 
245
 
16194
 
77-82
 
1291
 
1874
 
Kale-i Sultaniye Vilayet
 
97+1
 
Osmanlıca
 
5
 
246
 
16195
 
72-75
 
1292
 
1875
 
Kale-i Sultaniye Vilayet
 
144
 
Osmanlıca
 
6
 
247
 
16196
 
152-153
 
1293
 
1876
 
Kale-i Sultaniye Vilayet
 
2+194
 
Osmanlıca
 
7
 
248
 
16197
 
120,131,132, 146
 
1301
1884
 
Rodos Vilayet
 
160 (T) 140 (R)
 
Osmanlıca  Rumca
 
8
 
249
 
16198
 
76-80
 
1302
 
1885
 
Sakız Vilayet
 
263 (T)  204 (R)
 
Osmanlıca  Rumca
 
9
 
İsam Kütüphanesi/İstanbul
 
 
 
1303
1886
 
Sakız Vilayet
 
258 (T)  205 (R)
 
Osmanlıca  Rumca
 
10
 
250
 
16199
 
106-119
 
1304
 
1887
 
Sakız Vilayet
 
256 (T)  204 (R)
 
Osmanlıca  Rumca
 
11
 
 
 
 
1310
 
1892
 
Rodos Vilayet
 
256+1
 
Osmanlıca
 
10
 
251
 
16200
 
75-79
 
1311
 
1893
 
Rodos Vilayet
 
8+316
 
Osmanlıca
 
11
 
252
 
16201
 
136-143
 
1312
 
1894
 
Rodos Vilayet
 
6+321
 
Osmanlıca
 
12
 
253
 
16202
 
124-131
 
1313
 
1895
 
Rodos Vilayet
 
321
 
Osmanlıca
 
13
 
 
 
 
1316
 
1898
 
Rodos Vilayet
 
285
 
Osmanlıca
 
16
 
254
 
1943
 
121-128
 
1318
 
1900
 
Rodos Vilayet
 
274
 
Osmanlıca
 
18
 
255
 
1957
 
227-231,274
 
1319
 
1901
 
Rodos Vilayet
 
274+1
 
Osmanlıca
 
19
 
256
 
1344
 
118-124,274
 
1321
 
1903
 
Rodos Vilayet
 
274
 
Osmanlıca
 
20
 
257
 
1945
 
118-124,274