“Tabib Apollo, Asklipio ile İçea ve Panaçea ve bütün ilâh ve ilâheler şahit olsunlar ki, kudretim yettiği kadar aşağıdaki beyanıma sadık kalacağıma yemin ederim.
Bana tababet ilmini öğeteni ebeveynim, çocuklarını da kardeşim yerine koyacağım. Bu çocuklarla, yemin edecek öğrencilere bu sanatı ücretsiz öğreteceğim. Hastaların tedavisi için alınması gereken tedbirleri alacağım, teshisim ve vicdanımın emirlerine uyarak bunlara aykırı dış etki ve baskılara boyun eğmekten kaçınacağım ve kadına hiç bir zaman çocuk düşürmesi için ilâç vermeyeceğim. Sanat ve hayatımı temiz ve saf olarak koruyup devam ettireceğim. Evlere sırf hastaların iyiliği için girip hiç bir kimseye fenalık etmeyeceğim. Gerek mesleğime ait olduğu için, gerek sair sebeplerle öğrendiğim veya işittiğim saklanması gerekli sırrı saklayıp kimseye açıklamayacağım.
İşbu yemini yerine getirdiğim takdirde mes’ut ve şerefli, aksi taktirde bedbaht ve rezil olayım.”