Osmanlı kaynaklarında üç mescidin ismi geçmektedir. Bunlar: Şuca Mescidi, Sandık Mescidi ve Hacı Paşa Mescidi’dir. Narince kalesi içinde yer almaktaydılar. Hacı Paşa, İstanköy adasının fethine katılan Paşalardan biri idi, 1527 yılında vefat etmişti. İstanköy şehrine gömüldü ve adına bir türbe yapıldı. Şuca Mescidi hakkında ise bilgimiz yoktur. Bunlardan başka Kabapınar köyü mescidi (Minaresiz Mescit) mevcuttur. Ancak yapılış tarihi hakkında bir bilgimiz bulunmamaktadır. Kabapınar köyü mescidi haraptır. Günümüzde depo olarak kullanılmaktadır. Helvacılar sokağındaki Hilal-ı Ahmer Mescidi turistlik ürünler satan bir mağaza olarak kullanılmaktadır.
1880 yılında Vakıf İdaresi tarafından Pili köyünde yaptırılan cami de, bugün harap halde ve depo olarak kiradadır.
Kefalos nahiyesindeki cami ve mezarlık bugün mevcut değildir. Cami yıkılmış mezarlık da yok edilmiştir.  Camii kalıntılarının üzerinde su deposu inşa edilmiştir. Camii ve kabristan arası Vakıf malı olarak 0647 senet numarası ile kayıtlıdır.
Kumburnu Mevkii’ndeki Girit Mahallesi’nde Sultan Abdülhamid tarafından inşa edilen Hamidiye Cami’de, yapımı tamamlanamadan, adanın İtalyanlara geçmesi neticesinde yıktırılmıştır.
Eski Camii veya Tabutlu Cami diye adlandırılan cami esasen Yeni kapı Camisidir. 1920 yılından sonra cami tabut saklamak için kullanıldığı için bu ismi almıştır.


Konumu: Platia Kako Pinarı (Kabapınar meydanı)
1615 yıllarında İskeçe'den göç eden Alevi Bektaşi toplumunun kurduğu Kabapınar mahallesinde inşaa edilmiştir. İbadethane ve yanında da meşk edilen bir binadan ibaret idi. Kubbeli tavanı 1933 depremi sırasında yıkılmış ve bir daha tamiredilememiştir.

Konumu: Helvacılar Sokağı
Yapım tarihi hakkına bir bilgimiz bulunmamaktadır.