İstanköy’de dört kale vardır. Bunlar; Narence, Pili, Andimahi ve Kefalos kaleleridir. Bu kaleler Cenevizliler tarafından yapılmıştır. En büyüğü Narence kalesidir.
 
Bu kaleye İstanköy kalesi de denilmiştir. Rodos Şövalyelerinin hakimiyeti sırasında, Şövalyelerin başı ve Büyük Üstad Foulques de Villaret kaleyi, kare şklinde dört kulesi olan bir kale ile tahkim etmişdir. Daha sonra gelen diğer şövalyeler de burayı ve mermerli nefis piskoposluk binasını güzelleştirmişlerdir.[16] Kalenin adı XVIII.yüzyılda Osmanlı kaynaklarında “Narinçe” olarak geçmektedir. Osmanlılar bu kaleyi iyi bir şekilde teşkilatlandırmışlardır. Müstahfız, mehter, topçu, cebeci, azep, gönüllü cemaatlerini kaleye yerleştirmişlerdir. Sultan Süleyman Han Camii, Hacı Paşa Mescidi, Şuca Mescidi ve Sandık Mescidi kale içerisinde idi. Geniş bir varoşa sahipti. Gayri müslim mahalleleri ile birkaç müslüman mahallesi bu varoşta bulunuyordu. Evliya Çelebi, varoşun iki kapısı olduğunu, birisinin doğu diğerinin batı tarafından bulunduğunu söyler. Doğu tarafındakine iskele kapısı da denilmekteydi. Gemiler bu kapıya yanaşırdı ve gümrükte bu kapıda yer almaktaydı. Kapının iç tarafında bir hamamın olduğunu da be belirtmektedir.
Eskiden Kale girişinde bulunan bir mermer üzerinde göze çarpan: “ Gazi Sultan Mahmud Kaleyi eyledi mamur 1237” (1821) yazıtı bulunmaktaydı[17]. Büyük ihtimalle, 1821 yılından önceki bir tarihte meydana gelen deprem sırasında çok büyük hasar görmüş olan bu kalenin, Sultan Mahmud zamanında bugünkü haline getirildiği anlaşılmaktadır. Kaleye girildiği zaman, Evliya Çelebi’nin seyahatnemesinde var olduğu belirtilen caminin ve minarenin izlerine rastlanmaktadır.
 
 

Kale Giriş Yolu. İtalyan Hükümeti tarafından hediye edilen toplar

Şehir kale bağlantı kemeri (Leoforos Finikon)

Giriş Kapısının içerden görünüşü

 

Kale Giriş Kapısı 
Dış Kale ile iç kale aasındaki sergi alanı

İç Kale Burçları

İç Kale Burçları

Kale İçinde çıkartılan antik eserlerin saklandığı bina. Eski Komutanlık binası
İç Kale Burçlarına çıkış merdivenleri


İç Kale Burçlarının Görünüşü 
Eskiden mahallelerin bulunduğu, iç kale ile dış kale arasında kalan bölüm

Osmanlı Döneminde Kışla ve Hapishane olarak kullanılan bölüm
Kale Burçlarından Şehirin Görünüşü

Kale Burçlarından Limanın Görünüşü. (Odos Akti Kundurvoti)
 
Kale Burçlarından Bodrum’un Görünüşü
 
Pili kalesi “Beliyo” adlı bir gayri müslim tarafından yapıldığına inanılmaktadır. Güzelce Ali Paşa kale içinde ahşap bir cami inşa ettirmiştir. Günümüzde bu cami’den her hangi bir kalıntı kalmamışdır. Sadece eski Türk hamamı kalıntıları mevcuttur.
                                                                 Tamir halindeki kale giriş kapısı                      Kale Giriş Kapısı arması                                                       Kale İçindeki eski yerleşim alanları                  Kale Burçlarından bir görünüş                                             Kale İçindeki eski yerleşim alanları

        

             Kale İçindeki eski yerleşim alanları                                          Kale Burçları ve İstanköy manzarası
 


                                                                  Kale dışındaki Türk Hamamı

 
Andimahi kalesi Kanuni Sultan Süleyman’ın evkafıdır. Yanko bin Mavyan tarafından yapıldığı söylenmektedir. İçinde küçük bir Sultan Süleyman Han camii’ne ait kalıntılar vardır.Kale Girişi

                                                                                                                   

                        Kale Giriş Kapısının İçerden görünüşü                                            İç Kale Giriş Kapısı

          


  


                                        İç Kale Giriş Kapısı                                              İç Kale Giriş Kapısının İçerden görünüşü


                           İç Kale Kapısı Merdivenleri            Kale girişinin hemen karşısındaki Sultan Süleyman Han Camii kalıntıları

                                        Sultan Süleyman Han Camii kalıntıları
                         Kale İçindeki küçük Manastır
    Dik yarların kenarına inşaa edilmiş kale duvarları


                                    Manastır’ın içi

                       En uç burçdan Kardamena Koyu
 

Kardamena yönündeki en uç burç ve arkada Kardamena limanı

                                Dik burçların görünüşü
         Dik yarların kenarına inşaa edilmiş kale duvarları


Kefalos kalesi ise İstanköy adasının güneyi’nde yer almaktadır. Aynı zamanda bir burun da bu ad ile anılmaktadır. Küçük bir kaledir.
 


Kalenin ayakta kalabilmiş iki duvarından biri


Kalenin Görünüşü


Kaleden Kefaloz koyu ve uzakta İncirli Adası


Kefaloz Koyu                  

Kaleler ile ilgili daha detaylı bilgiler Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde anlatılmıştır. Maalesef günümüzde Evliya Çelebi’nin anlattıklarından çok az şey kalabilmiştir. Yapmış olduğum gezide, kalelerin girişlerinde bulunan yazıtların sökülüp, yerlerine Bizans ve Roma döneminden kalma yazıt ve armaların konduğu, bazı yerlerde ise tamamen sıvandığı tesbit edilmişdir. Bazı yazıtların bazıları şu anda Germe Köyü mezarlığında bulunmaktadır. Çekmiş olduğum resimlerde, bazı kalıntılar Evliya Çelebi’nin yazdıklarını doğrulamaktadır.