- Paşalı Mustafa Hanımı Hatice, 1318 (1900-01).

- Kethüda oğlu İbrahim, 1181 (1767-68).

-   Küçük Hacızade Ömeroğlu Kızı Şerife Ümmühan hanım.

-   Bekir Çavuş oğlu Mustafa, 1231(1815-16).

-   Hacı Hasan Oğlu, 1264 (1847-48)

-   Hacı Muhammed Ağanın oğlu Hacı Nimetullah Ağa.

-   Haritioğlu Hacı Muhammed, 1264 (1848).

-   Moralı Muhammed Ağa kerimesi Nabiğa Dudu.


- Yusuf Reis oğlu Ahmed Efendi, 1285 (1868-69).


-   Hüseyin Feridun İsban, Ali Fami Ağanın Kızı Hatice Hanım.
-   Kâzım Bey, 13 Ramazan 1210 (22 Mart 1796).
-   Moralı Muhammed Ağanın Kızı Nebağad Duru.

- Molla .......
- Giridli Hacı Muhammed Ağa, 1211 (1796).
- Hacızâde Ahmed

-   İzmirlioğlu Ömer Ağanın Mahdumu Muhammed Ağa, 1092 (1681-82).
-   Mirasyedi oğlu Kerimesi Fatma Kadın.
 
-   Hüssam Efendi, 1039 (1629-30).
-   Mahmud’un kerimesi Ayşe Hanım, 1227 (1812).
-   M’aid (Mâcid) Efendizâde İzzet Şerif Hamid Efendi, 1198 (1783-84).

-   Kınacı Mustafa’nın oğlu Ali Ağa, 1259 (1843-44).

-   Liman Reisi Halil Efendi Zevcesi Zaliha Hanım

-   Kuduz Mahmud Oğlu Muhammed Reis, 1219 (1804-05).
-   Hacı Ümmühan Hanım, 10 Cemaziyelevvel 1175 (7 Aralık 1761).

-   Mühürdârzâde Süleyman Ağa, Şevvâl 1219 (Ocak 1805).
-   İstanköy Kaymakamının damadı Mehmed Râşid Ağa, 1296 (1878-79).
-   El-Hâc Yusuf Şevki Tarîk, Nakşibendi, 1198 (1783-84).
 
- Hüsam oğlu cennet mekân Süleyman Ağa, 1245 (1829-30).


- Sukuşu Muhammed ustanın kerimesi ve Ali Ekber Bey zevcesi Feride Hanım, 14 Şubat 1323 (27 Şubat 1908).
 
- Osman, 1196 (1781-82).

- Kapamalı Mülazım Mustafa Efendi Kerimesi, 15 Temmuz 1938.

- Mumcuoğlu Hüseyin Zevcesi Ayşe Hanım, 1316 (1898-99).
- Mumcuoğlu Hüseyin, 1283 (1866-67

- Kocaoğlan oğlu Hacı Mehmed’in oğlu Mustafa Ağa, 1305 (1887-88).

- Hacı Mahmud Efendi oğlu Mustafa, 1310 (1892-93).

- Kocaoğlan Hacı Mehmed oğlu Hacı Mahmud Efendi, 8 Nisan 1302 (20 Nisan 1886).

- Kocaoğlan Yusuf Ağa oğlu Mehmed, 10 Temmuz 1318 (23 Temmuz 1902).

- Kocaoğlan Mustafa Ağa kerimesi Hatice Hanım, 1318 (1900-01).

- Hacı Abidin Ağa’nın oğlu Ali, 1262 (1845-46).

- Hacı Abidin Ağa, 1164 (1750-51).

- Hacı Yusuf Ağa, 1268 (1851-52).

- Kocaoğlan Hacı Mehmed oğlu Yusuf.

- Kapusuz İbrahim Ağa , 1310 (1892-93).

- Hacı Süleyman Kerimesi, 1321 (1903-04).

- Molla Salih Oğlu Muhammed Ağa, 1239 (1823-24).

- Hacı Veli Oğlu Ali, 1229 (1813-14).

- Emine Kadın, 1185 (1771-72).

- Hacı Veli Oğlu Molla Mehmed, 1248 (1832-33).

- Hacı Halîl Ağa Kerimesi Ayşe Hanım.

- Germeli Halil’in oğlu Hüseyin Halim, 14 Şubat 1249 (26 Şubat 1835).

- Mahmud oğlu Seyyid Ahmed, 1249 (1833-34).
 

- Molla Hüseyin Oğlu Kerimesi Fatma Hanım, 1216 (1801-2).

- Hafız Hüseyin Efendi, 1186 (1772-73).

- Kalyoncu Seyyid İsmail Ağa, 1245 (1829-30).

- Kuyucuoğlu Es-seyyid Hacı Veli, 1228 (1813).

- Ömeroğlu Süleymanın oğlu Ömer, 1234 (1818-19).
 
- Ayvaz Kethüda oğlu Sarı Elhac Muhammed, 13 Ramazan 1178 (17 Kasım 1764).