Salnameler ve Türkçe Transkripsiyonları   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1301   1302   1303   1310   1311   1312   1316   1318   1319   1321  
 
Hicri Senesi
 
Miladi Senesi
 
Matbaası
 
Sayfa adedi
 
Lisanı
 
Def’a
 
Millet Kütüphanesi kayıt numarası
 
Süleymaniye Kütüphanesi CD Numarası
 
İstanköy’e ait sayfalar
 
1292
 
1875
 
Kale-i Sultaniye Vilayet
 
144
 
Osmanlıca
 
6
 
247
 
16196
 
102
 
 
İstanköy Sancağı Tahrir Me’murları
 
Sakız Cezire tahrîrînde bulundukları
Muharrir                  Reşîd Efendi
Refâkat Kâtibi          Mustafa Hilmi Efendi
Mukayyid                Hasan Pertev Efendi
Diğeri                     Bahattin Bey
Mussâh                  Hüseyin Efendi
Diğeri                     Suri Yanni Ağa, Muhammin Mahmud Efendi
Diğeri                     Pandeli Mileya Ağa