Salnameler ve Türkçe Transkripsiyonları   1287   1288   1289   1290   1291   1292   1293   1301   1302   1303   1310   1311   1312   1316   1318   1319   1321  

 
 
Hicri Senesi
 
Miladi Senesi
 
Matbaası
 
Sayfa adedi
 
Lisanı
 
Def’a
 
Millet Kütüphanesi kayıt numarası
 
Süleymaniye Kütüphanesi CD Numarası
 
İstanköy’e ait sayfalar
 
1293
 
1876
 
Kale-i Sultaniye Vilayet
 
2+194
 
Osmanlıca
 
7
 
248
 
16197
 
120,131,132, 146
 
 
 
İstanköy Sancağı
 
Rüsûmât Müdîri        Muhammed Efendi
Kâtib-i evvel            Mehmed Efendi
Kâtib-i sânî             Mustafa Efendi
 
Mülhakatı
Andimahya Me’muru            Mustafa Efendi
İncirli Me’muru                   Mehmed Efendi
Leryoz Me’muru                 Mustafa Efendi
Kalimnoz Me’muru               Süleyman Efendi
Duhan Kâtibi                     Mustafa Efendi
Batno Me’muru                  Hüseyin Efendi
Karyoz Me’muru                 Mehmed Efendi
Kâtibi                              Hasan Efendi
Üstürpalya Me’muru            Mehmed Efendi
Kâtibi                              Rıf’at Efendi
Mubassır                          Rıza Efendi
Kâtibi                              Levnidi Efendi
 
İstanköy Sancağı
Aded
 
İsmi
 
Aded
 
İsmi
 
Aded
 
İsmi
 
2
 
Hükümet Konağı
 
12691
 
Tarla
 
1
 
Mekteb-i Rüştiye
 
1
 
Kışla-ı Hümayun
 
20
 
Yünhâne
 
30
 
Mekteb-i Sıbyân
 
2
 
Karakolhâne
 
10
 
Çömlekhâne
 
1
 
Tekye (Tekke, dergah)
 
7704
 
Hane
 
174
 
Meyhâne
 
3
 
Türbe
 
297
 
Dükkân
 
1
 
Tahmishâne
 
11
 
Bostanlık
 
11
 
Fırın
 
27
 
Mağaza
 
29
 
Çeşme
 
767
 
Kahve
 
800
 
Ahır
 
281
 
Kilise
 
3
 
Hamam
 
87
 
Değirmen
 
6
 
İslam Kabristanı
 
2
 
Dink (Debbâğhane)
 
8
 
Câmi-i Şerif
 
20
 
Hıristiyan kabristanı
 
1
 
Debbağne
 
5
 
Mescid-i Şerif
 
 
7914
 
Bağçe ve bağ
 
1
 
Medrese