Barolomeo Dalli SonettiBarolomeo Dalli Sonetti (Zamperti) Venedikli bir deniz askeridir. “Izolario” adlı eserini 1485’de Venedik’de basmışdır. 49 gravürde Adalara ait faydalı tarihi ve doğal bilgiler son derece düzgün olarak verilmişdir.
“Isolario”
Venedik, 1485.
 “Kos (Lango) Adasına
Doğuya doğru yol alan küçük gemim batıda sakin bir denizi bırakarak Lango’ya varıyor. Son derece güzel, aristokratik ve ünlü olan güzelliğinden ötürü insanların ağlamasına neden olduğundan ağlama anlamına gelen Choo yada Chea da denilen bir ada. Bu adanın vadileri ve yüksek dağları doğuya yakındır. Burada harabeler ve kalelerin yanı sıra bir çok diğer dağı da görebilirsiniz ve ortasında şimdi Apodamos olarak adlandırılan ve bu adla bilinen ancak eskiden Nikastros denile  bir nehrin çıktığı sadece iki tepecik bulunan büyük bir vadinin ortasından geçersiniz.”
 
“Kos (Lango)’da
Meropida’da şanla dolu mermer kalenin bahçelerinde öten kuşları dinlemek çok büyük bir zevktir. Doğuya doğru en önemli şehrin sınırlarında Hippocrates’in eski hastanesinin olduğu yer bulunmaktadır. Grikos’un yanında Saint Peter kalesi[1] Şövalyelerce inşa edilmiş ve korunmaktadır. Bu ada için size tanımlayamayacağım bir çok yolları ve eski mermerleri ile bir çok defa düşündüm
 

[1] 1402 yılında Aziz John şövalyeleri Kos ve Halikarnas’ta aynı zamanda kaleler inşa ederek aradaki deniz geçişini kontrol altına aldılar. Yeni kale Apostle Peter’a adandı ve bu nedenle Halikarnas’a Petronio yada Petroumi denilmeye başlandı bugünse burası Bodrum olarak adlandırılmaktadır. İtalyan hacı ve rahip Petroumi 1494 yılında kaleme aldığı günlüğünde bu kale ile ilgili ilginç bir olaydan bahseder. “Aziz Peter kalesi Türk sahilinde olduğundan ötürü kaleyi korumak için özel olarak eğitilmiş 40 tane dev köpekle korunmaktadır. Bunlar gece ve gündüz kale dışına herhangi bir rehber olmaksızın çıkarlar. Bu köpekler iki, üç belki de beş mil gezer ve bir Türk’le karşılaşırsa ona tanır ve saldırırlar. Diğer taraftan bu köpekler bir Hıristiyan’la  karşılaşırsa bunu ayrıt ederek onlarla arkadaşlık edip onları kaleye geri götürürler.