John H. Allan 


John H. Allan Atina ve Kahire arkeoloji birliklerinin üyesi olan, İngiliz arkeolog ve yazardır. 19.yy ortalarında Akdeniz ülkelerini gezdi, 1843 yılında “A Pictorial Tour in the Mediterranean” isimli kitabını yayınladı. Kitabı ziyaret ettiği yerlerin tariflerini ve 40 adet renkli taş baskısı resim içermektedir.


“A Pictorial Tour in the Mediterranean”

Londra, 1843.

 “15 Ekim

Sabah saat 10’da Aga adalarının yakınında Carabaghia burnu Teğmen Brooks komutasındaki İngiliz gemisi Carabaghia ile karşılaştık. Bunun hemen ardından önümüze Kos geldi. Adanın şu anki başkenti Stanchio’ya öğleden sonra 3 gibi demirledik. Karaya çıktıktan sonra bize değişik ülkelerin bayraklarının bizi onurlandırmak için dalgalandığı konsolosluğu gösteren konsolosun oğlu ile karşılaştık.  Konsolos Fransa ve Almanya hariç tüm Avrupa devletlerinin temsilciliğini yapıyor. Konsolos olarak aldığı tek maaş ve giydiği üniforma sadece İngiltere’den geliyor.

Bize sunulan içecekleri içtikten sonra şehrin merkezindeki meydanda bulunan muhteşem çınar ağacına doğru yola çıktık. Bu ağacın gövdesi 32 fit olarak ölçülmüş ve yaprakları kuşlar için bir koruma sunarken devasa dalları mermerden yapılmış çok renkli sütunlarla desteklenmiştir.”

“16 Ekim

Gemide öğle yemeğini yedikten sonra, elçi bize Kos’a su sağlayan Hippocrates kaynağını[1] ziyaret etmemiz için atlar verdi. Şehrin dışında çok güzel limon ve portakal bahçelerinin yanından geçtik. Buralarda yıllık üretimin 18-20 milyon kg. olduğu söyleniyor ve bu da adanın ana ihraç kalemini teşkil ediyor. Burada ilk defa hurma ağaçları gördük.

At sırtında tepelikler arasında bir buçuk saatlik bir yolculuğun ardından çok güzel çınarların altında bulunan kaynağın girişine geldik. Dar girişte eğilerek yolumuza devam ettik ve suyun çıktığı ana kaynağa ulaştık. Burası duvarları oymalı taşlarla kaplı ve tepede bir delikle aydınlanan kubbeli bir odanın iç kısmı. Kaynak suyu taşla kaplı bir kanal yardımıyla şehre taşınmakta.

Dönüşte Agios Nicolas (Pyli)’yi de ziyaret ederek buradaki antik yazılara baktık ve daha uzun bir yol izlediğimizden şehre vardığımızda alacakaranlık olmuştu.

Akşam da büyük bir parti verdik… “[1] Hippocrates pınarı denildiğinde Koswith şehrine su sağlayan Vourina pınarı kastedilmektedir.