Marco Boschini


Marco Boschini (1613-1678) Venedikli ressam, gravürcü, dil bilimci ve şairdir. “L’ Arcipelago con tutte le isole, scogli, secche e fonti bassi...”  adlı eseri 1654 yılında Venedik’de basılmışdır. Boschini’nin kitabı Ege Adalarına air 48 harita ve tarifler içermektedir.

 “L’ Arcipelago con tutte le isole”

Venedik, 1658.


 “Burası tüm şairler tarafından adlandırıldığı biçimde Kos günümüzde ise Lango denilen yerdir.

Antik çağlarda, zengin Asclepios tapınağı buradaydı; Antigonos ve çıplak Afrodit burada sergilenmiş ve Apellis tarafından resmedilmişti. Bu sanat eserleri İmparator Julius Caesar tarafından Roma’ya götürülmüştür. Romalılar bunlara karşı son derece ilgiliydi ve Coan’ları yıllık yüz talant tutarındaki vergileri ödeme yükümlülüğünü kaldırmışlardı.

Adada yaşayanlar arasında Tıbbın prensi olarak adlandırılan ve tüm doktorların kendisine değer verdiği Hippocrates de yer almaktadır.

Şair Filitas, doktor Simon, Coan’ların Lordu[1] Nikisa ve meşhur asker Theonestos gibi bir çok son derece önemli kişinin de vatanıdır. Ayrıca Gezgin Ariston ve pamuklu kumaşları ilk dokuyan kişi ve Plato’nun kızı olan Pamphili de burada yaşamıştır. Bu nedenle bu tür kumaşlara coans denilmektedir.

Saçma gibi görülse de Coan’lar hale Hippocrates’in kızının bir gün hayata geri dönerek onlara sayısız hikayeler anlatacağına inanıyorlar… “

“Ada oldukça geniş ve içerisinde sayısız değirmen, tepe ve vadi var. Vadilerdeki yumuşak toprak insanın hayatta kalması için gerekli olan bir çok ürünü bol miktarda sunar ve eşsiz güzellikte bahçeler oluşturur.

Şehir küçük ancak nüfus oldukça yoğun. Tepeler arasında Palli (Pyli) ve Cechienia (Antimachia) gibi bir çok kaleler bulunmakta ve Cheo (Dikeos) dağında da içinde bir çok kaynaklar bulunan bir kale yer almakta. Bu dağın eteklerinde Soffodino denilen  bir kaynak ve yakınında da Colipo kalesi bulunmakta. Kuzeye doğru şimdilerde Apodimia olarak adlandırılan Nicastro kaynağı yer almaktadır.

Bugünkü en önemli şehir doğuya doğru büyüyen Arange şehridir. Şehrin dış kesimlerinde yaz aylarında kötü kokular yayan bir göl bulunmaktadır.

Adanın çevresi 70 mildir ve Rodos’un 80 mil doğusunda ve Delos’un 130 mil güney doğusundadır.”
[1] Roma Hükümdarlığı esnasında Kos Tiranı. M.Ö. 30-31 yılları arasında yaşamıştır.