Allain Manesson Mallet


Allain Manesson Mallet (1603- 1706) bir Fransız mühendisdir. İlk olarak Portekiz ordusunda, sonra Louis XIV’ın mahkemesinde görev almışdır. 1683 yılında beş bölümlük “Description de I’ Univers” adlı eserini yayınlamışdır. 1686 yılında ikinci baskısı ve 1719 yılında da Almanca’sı yayınlanmışdır.


“Description de I’ Univers”

Paris, 1683.


 “Lango adası antik çağlarda Meropis ve Kos olarak bilinmektedir. Bu ad daha sonraları Yunanlılar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Kos adı Levant halkı tarafından yanlış telaffuz edilmiş ve adaya Stanco, Stanchio, Stango ve bazen de Stancou denilmiştir. Bazıları da şeklinden ötürü Isola Longa (Uzun Ada) da demişlerdir. Ada Asya kıyısına yakın olup bir kanalla ayrılmıştır.

Kos Apellis ve ünlü doktor Hippocrates’in doğduğu yer olarak bilinir. Hippocrates’in adada bulunan Aesculapius Tapınağında tutulan geniş reçete koleksiyonu üzerinde çalışan tıp konusunda uzman akıllı bir bilim adamı olduğu söylenmektedir. Bu söylentinin nedeni,  hastalıktan kurtulan kişilerin reçeteyi kaydedip bunu tapınakta saklamak zorunda olmalarıdır.

Başkent Lango yada Stanxio deniz kıyısındaki bir tepenin yamacında yer alır ve bir çok topun bulunduğu bir kale ile korunmaktadır. Şehirde nüfus önceleri yoğun olsa da günümüzde Yunanlılar üzerindeki Türk baskısından ötürü bu durum değişmiştir. Şehrin yanında Hippocrates Sarayı olarak adlandırılan mükemmel bir binanın kalıntıları görülebilir.

Adanın şarapları her zaman meşhur olmaya devam etmiştir. Sıklıkla görülen Türk saldırıları ve Hıristiyan korsanların baskınları sonucunda Rumlar adanın büyük bir kısmından çekilmişlerdir.

Kos’un etrafındaki iki küçük adanın isimleri Caprone[1] ve Capra[2]’dır. Ayrıca adanın etrafında en büyüğü Gyali[3]  olarak adlandırılan bir çok kayalık da bulunmaktadır. “
[1] Kayalık bir adacık olan Platy Pserimos’un 1100 metre batısında yer almaktadır. Alanı 711 stremma olup üzerinde kimse yaşamamaktadır.


[2] Pserimos adasının ortaçağdaki adı olup alanı 14,616 km2’dir. Kalymnos’un 2,5 mil batısında yer almaktadır ve idari olarak bu adaya bağlıdır. 19 yüzyıldaki denizcilik haritalarında Cappari olarak gösterilmektedir. Günümüzde adada yaklaşık 70 kişi yaşamaktadır. Bir çok coğrafyacı bu iki adayı birbirine karıştırarak Capra ve Pserimos Caprone demişlerdir.

 

[3] 6 km2 alanı olan adacık. Nisyros’un 2 mil kuzey kuzeybatısında yer almaktadır ve idari olarak bu adaya bağlıdır. Adadan sünger taşları çıkarılmaktadır.