Marcel Dubbois


Marcel Dubbois, Fransız filozofi profesörü ve arkeolog Olivier Rayet[1]’in iş arkadaşıdır. 1880 -1881 yılında Kos’un şehir ve kasabalarını ziyaret etti. 1884 yılında adanın ve şehirin detaylı haritalarının olduğu, Latice başlıklı “De Co Insula” isimli kitabını yayınladı.


“De Co Insula”

Paris, 1884.


 “Başkentten (Chora) ayrıldığınızda, doğuya doğru gidersiniz ve kısa bir süre sonra Yunanlıların atalarının anılarını korumak için gurur duyduğu ve saygı gösterdiği Theocritus günlerinde olduğu gibi çok fazla ağaçtan ötürü gölgeler altında bulunan Vourina kaynağına varırısınız. Günümüzde anıt hemen hemen hiç bozulmadan korunmuş ve gezginlerin anlatımları ile tanımlanmıştır.

Buradan fazla uzak olmayan bir yerde, dağın en yüksek kısmında günümüzde Chaichoutes denilen eski çağlardaki Pyxa köyünün yerindeki köyü bulabilirsiniz. Ve bu dağın yamacındaki kutu ağaç ormanı ile de doğrulanmakta. Coğrafyacı ve gezginler tarafından buralardaki diğer yerleşim yerleri hakkında herhangi bir şey söylenmemiş. Bunların adlarından bile bahsedilmemiş. Bununla birlikte Antik Pilion, Aspendos ve Karyotis şehirlerinin hemen hemen aynı adlarla anılan günümüz köylerinin (Pyli, Asfendiou ve Karyoti) yerlerinde kurulu olduğu kabul edilebilir.

Adanın ortasında adını korumuş olsa bile eski pozisyonundan farklı olan Antimachia yükselmekte. Türkler, Yunanlı yerli halkı surlarla çevrili eski şehirden çıkararak, dağların tepelerinde yaşamaya zorlamıştır. Eski şehir günümüzde, buradaki Aziz John şövalyeleri tarafından inşa edilen ve Türkler adayı ele geçirdiğinde muhafızlarını yerleştirdikleri akropolden ötürü “Antimachia Kalesi” olarak adlandırılmaktadır.

Günümüzde sahil ile dağ arasında kalan ovada, Strabo’nun bahsettiği antik Stomalimni kentini aramamız gerekir. Adından ötürü bu kentin yeri deniz kıyısındaki göl civarlarında Linaris ve Agia Paraskevi nehirlerinin ağızları arasında, belki de Rayet’in de dediği gibi, Chalikia gölündedir. Theocritus’un tanımlamasına göre Alenta’nın yeri (Alis’ten) Yunan Linopotis yada Türk Konario köylerine uymaktadır…”[1] 1870-71 yıllarında Kos’u ziyaret eden Fransız ve Helen arkeologlar “Memorire sur I’ile de Kos Paris 1876” isimli kitabı yazmışlardır. Rayet’in eseri adanın tarih ve arkeolojisi hakkındaki kayıtlara önemli katkısı olmuştur.