Fr. Beaufort


“Brief description of the South Coasts of Asia-Minor”

“Küçük Asya’nın Güney Kıyılarının Kısa Bir Tanımı”

Londra, 1817.


 “Kos şehri küçüktür ve duvarlarla çevrilmiştir. Nüfus yoğun olmakla birlikte oldukça temizdir. Zengin bahçeler arasında evler bulunmaktadır.

Şehrin içinde yada yakınlarında eski çağlara ait birkaç parça mermer ile sokaklara yada şehir ve kale duvarlarındaki heykel kalıntıları dışında herhangi bir kalıntı bulunmamaktadır. Bununla birlikte yerli halkın söylediklerine bakılırsa adanın diğer taraflarında antik kalıntılar vardır.

 Kalenin üç tarafında deniz bulunmaktadır. Kale şehirden geniş bir hendekle ayrılmış olup bağlantı açılır kapanır bir köprü ile yapılmaktadır. Kısa bir süre içersinde bizi buldular ve medeni bir biçimde kollarımızdan tutarak bizi buradan uzaklaştırdılar. İç kısma doğru yürüdüğümüzde bir çok ek bina gördük. Kule ve burçların yerini alan siperler iyi durumda gibi görülmekte. Kırk kadar atış mevzii saydık ancak silahların durumunu anlayamadık…”